Stensballe d.30.10.19

 

Referat:

 

1) Valg af dirigent og referent
Dirigent: Flemming Hansen
Referent: Christina Fuglsang Madsen
– Indkaldelse er sket rettidigt (d.14.10.19) – indkaldelse skal også ligge på hjemmesiden.

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Beretning læst op.
– Tilføjelse til beretning: U18 piger er blevet jyske mestre i liga 1.
– Ingen andre tilføjelser eller spørgsmål til beretningen.
– Beretning godkendt.

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år
Regnskab gennemgået af revisor.
– Der er ikke længere lokaletilskud fra Horsens Kommune.
– Ingen andre tilføjelser eller spørgsmål til regnskabet.
– Regnskab godkendt.

4) Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
– Uændret kontingent vedtaget.

5) Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

6) Valg af kasserer (Vibeke Olesen genopstiller)
– Vibeke Olesen er genvalgt.

7) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (Christina Fuglsang Madsen genopstiller, Christian Grønvald genopstiller og Rasmus Lindemann genopstiller)
– Christina Fuglsang Madsen, Christian Grønvald og Rasmus Lindemann er alle genvalgt.

8) Valg af to suppleanter til bestyrelsen (Kenn Frederiksen og Gert Bentsen genopstiller)
– Der er genvalg af Kenn Frederiksen og Gert Bentsen.

9) Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Roesgaard & Partners.
– Roesgaard & Partners er genvalgt.

10) Eventuelt
Intet

X