LEJE AF STENSBALLEHALLENS LOKALER

 

Leje af selve hallen:

Man må ALDRIG benytte Stensballehallen uden at den er booket hos Forum Horsens, så de kender til den aktivitet der er i hallen. Det er meget væsentligt i forhold til rengøring, forberedelse til arrangementer osv.  Det samme gælder for trænere og ledere i klubben, som har adgang til hallen via deres chip. Chippen vil blive frataget en, hvis det opdages, at den er blevet brugt til at komme ind med formål om at benytte hallen, uden at den har været booket dertil. Det betyder også, at man ikke må låne sin chip ud til andre. 

Hallen kan bookes via guiden længere nede.  

Det betyder dog ikke at man ikke må bruge hallen, og vi håber selvsagt på at der er så meget aktivitet som muligt hallen. Skulle man derfor få lyst til at benytte hallen til sport eller andet med kort varsel, og ikke kan nå at booke den på normal vis, så er der ligeledes kontaktoplysninger på vagttelefonen hos Forum Horsens. I det tilfælde ringer man bare og siger at man gerne vil benytte hallen, så Forum er klar over det. 

 

Leje af klublokalet, cafeteriet og mødelokalet:

Forum Horsens har tidligere meldt ud at det er slut med at holde diverse arrangementer i hallen, klublokalet og cafeteriet uden at lave en forplejningsaftale med cafeteriaforeningen.

Cafeterieforeningen investerer løbende i forholdene i køkkenet og lokalerne i hallen, og det er kun få år siden at der blev købt nyt interiør til cafeterialokalet for over 100.000 kr. For at vi i fremtiden har mulighed for at lave lignende investeringer, når tingene trænger til at blive skiftet ud, er det vigtigt at arrangementerne, der afholdes i lokalerne i hallen, sker i samråd med cafeteriaforeningen, så cafeteriet fortsat har mulighed for at eksistere.

 

Ønsker man at afholde et arrangement i lokalerne med mad og drikke, som ikke er købt i cafeteriet, så er reglerne som følger:

  • For mindre arrangementer KUN for børn er prisen 250kr i proppenge. Det kunne være børnefødselsdage eller lign, og det gælder maks. for en gruppe på 25-30 børn.
  • Hvis der deltager voksne også, ELLER hvis det samlede antal løber sig op over 25-30 personer, så er betalingen for arrangementet 500kr i proppenge. Dette kunne eksempelvis være et klassearrangement.
  • Ønskes der ikke forplejning og det samlede antal deltagere er over 50, så laves der en special aftale med cafeterieforeningen. 
  • Fester og lign afholdes ikke i Stensballehallen med mindre det er aftalt med cafeteriaforeningen og har noget at gøre med sport i klubben, eller hvis Stensballehallen benyttes i samme forbindelse. Det er kun muligt at afholde voksenarrangementer, hvis drikkevarer som minimum købes igennem klubben. Det er også muligt lave forplejningsaftaler omkring mad. 

Der må kun afholdes arrangementer i Stensballehallen, som har noget med sport at gøre, hvilket vil sige at børnefødselsdage, klassearrangementer og lignende kun kan holdes i weekenden, når hallen er ledig til benyttelse. Eller hverdage i sommerperioden, hvor hallen er ledig imens.

Der kan som udgangspunkt laves aftaler med cafeteriaforeningen om de fleste typer af arrangementer, og vi forsøger til enhver tid at imødekomme diverse ønsker for planlægning, mad og drikke uanset arrangementets størrelse, så længe der rettes henvendelse i god tid.

Det skal nødvendigvis tilføjes, så ingen er i tvivl, at alle arrangementer i cafeteriaet eller i klublokalet, hvor forplejning eller drikkelse købes i cafeteriaet, naturligvis stadig er helt gratis. Det skal blot aftales og planlægges. Vi håber fortsat på at alle trin og afdelinger i klubben vil benytte lokalerne så meget som muligt til sportslige arrangementer, da det er fremmende for klubfølelsen og fællesskabet.

 

Guide til booking af hallen, cafeteriet, klublokalet eller mødelokalet:

Ønsker i fremover at booke hallen eller lokalerne i hallen, kan det gøres ved at følge denne guide: www.forumhorsens.dk –> “Book sport & idræt” i en bjælke midt på siden –> “Forum Horsens”, “Book her” –> Log in med det givne gæstelogin –> Stensballehallen. Her kan man se om hallen/lokalerne er ledige den pågældende dato. Lokalerne bookes ved at trykke på skemaet, hvorefter formularen skal udfyldes. Der kommer senere en bekræftelse fra Forum mht. om leje af lokalet er godkendt. Når det er godkendt skal du henvende dig til Verner Sørensen eller Lasse Nymann for at lave en aftale om forplejning.

Link til booking: https://forumhorsens.dk/p/information/booking-af-haller

 

Booking eller reservation kontakt:

Hvis du har spørgsmål til din booking, eller ønsker at reservere med kort varsel, så kan Forum Horsens i arbejdstiden kontaktes på 76292328 eller kull@horsens.dk. Udenfor normal arbejdstid kan forum kontaktes på vagttelefon 51589993 eller 22604152. Det nummer kan også bruges, hvis man ønsker at bruge hallen med kort varsel. 

 

Forplejningsaftale kontakt:

Verner Sørensen: 31713413, verner.sport@mail.dk

Lasse Nymann, 26705246, lassenymannsik@gmail.com

Mvh Cafeteriaforeningen