LEJE AF STENSBALLEHALLENS LOKALER

 

Forum Horsens har tidligere meldt ud at det er slut med at holde diverse arrangementer i hallen, klublokalet og cafeteriet uden at lave en forplejningsaftale med cafeteriaforeningen.  

 

Cafeterieforeningen investerer løbende i forholdene i køkkenet og lokalerne i hallen, og det er kun få år siden at der blev købt nyt interiør til cafeterialokalet for over 100.000 kr. For at vi i fremtiden har mulighed for at lave lignende investeringer, når tingene trænger til at blive skiftet ud, er det vigtigt at arrangementerne, der afholdes i lokalerne i hallen, sker i samråd med cafeteriaforeningen, så cafeteriet fortsat har mulighed for at eksistere. 

 

Ønsker man at afholde et arrangement lokalerne uden forplejning så er reglerne som følger: 

 

  • Ønskes der afholdt et arrangement uden mad eller drikkevarer fra cafeteriet, så er der en betaling på 250kr i proppenge for mindre arrangementer, som KUN er for børn. Det kunne være børnefødselsdage eller lign, og det gælder maks. for en gruppe på 25-30 børn. 
  • Hvis der deltager voksne også, ELLER hvis det samlede antal løber sig op over 25-30 personer, så er betalingen for arrangementet 500kr i proppenge, hvis ikke der ønskeforplejning og service fra cafeteriet. Dette kunne eksempelvis være et klassearrangement.  
  • Fester og lign afholdes ikke i Stensballehallen med mindre det er aftalt med cafeteriaforeningen og har noget at gøre med sport i klubben, eller hvis Stensballehallen benyttes i samme forbindelse. 

 

 

Der må kun afholdes arrangementer i Stensballehallen, som har noget med klubben at gøre. Arrangementerne skal afholdes i sammenhæng med sport, hvilket vil sige at børnefødselsdage, klassearrangementer og lignende kun kan holdes i weekenden, når hallen er ledig til benyttelse. Eller hverdage i sommerperioden, hvor hallen er ledig imens. 

 

Der kan som udgangspunkt laves aftaler med cafeteriaforeningen om de fleste typer af arrangementer, og vi forsøger til enhver tid at imødekomme diverse ønsker for planlægning, mad og drikke uanset arrangementets størrelse, så længe der rettes henvendelse i god tid.  

 

Det skal nødvendigvis tilføjes, så ingen er i tvivl, at alle arrangementer i cafeteriaet eller i klublokalet, hvor forplejning eller drikkelse købes i cafeteriaet, naturligvis stadig er helt gratis. Det skal blot aftales og planlægges. Vi håber fortsat på at alle trin og afdelinger i klubben vil benytte lokalerne så meget som muligt til sportslige arrangementer, da det er fremmende for klubfølelsen og fællesskabet.  

 

Ønsker i fremover at booke hallen eller lokaler i hallen, kan det gøres ved at følge denne guide:

www.forumhorsens.dk –> “Book sport & idræt” i en bjælke midt på siden –> “Forum Horsens”, “Book her” –> Log in med det givne gæstelogin –> Stensballehallen. Her kan man se om hallen/lokalerne er ledige den pågældende dato. Lokalerne bookes ved at trykke på skemaet, hvorefter formularen skal udfyldes. Der kommer senere en bekræftelse fra Forum mht om leje af lokalet er godkendt. Når det er godkendt skal du henvende dig til Verner Sørensen, Christian Grønvald eller Julie Bager for at lave en aftale om forplejning.  

 

Verner Sørensen: 31713413, verner.sport@mail.dk 

Christian Grønvald, 40118128, christiangroenvaldsik@gmail.com 

Julie Bager, 21747183, jnbager@gmail.com

 

 

Mvh Cafeteriaforeningen  

X