FORENINGSARBEJDE

Hvad er det?
Stensballe IK arrangerer i løbet af året forskellige succesfulde sociale og sportslige ture, både i og
udenfor Danmark. Det kan ikke undgås, at der vil være omkostninger for spillerne, ved at deltage i
disse ture.
Vi i Stensballe IK ønsker, at så mange spillere som muligt, kan deltage i disse ture og tilbyder derfor
også muligheden for at arbejde til forskellige arrangementer, så man kan spare penge sammen til
turene.
Der vil være forskellige arrangementer man kan arbejde til. Det kan blandt andet være; servering,
afrydning, opstilling og nedtagning.
Når du er ude og arbejde vil du arbejde for foreningen Stensballe IK og vi forventer selvfølgelig en
ordentlig opførsel og at man kommer til tiden, da vi sender jer afsted, som repræsentant for
klubben.

Hvem?
Både spillere, forældre, venner, søskende osv. har mulighed for at arbejde og tjene penge, du skal
dog minimum være 14 år.

Hvor meget?
Dit arbejde vil blive aflønnet på følgende måde, alt afhængig af alder:
+18 år giver 100 kroner/time
15-18 år giver 67 kroner/time
14-15 år giver 50 kroner/time
Du kan få pengene udbetalt, ved at henvende dig, minimum en måned efter du har arbejdet, til en
på kontoret (Julie, Charlotte eller Tine), som vil lave en dagsdato, du skal underskrive, hvorefter
pengene vil blive overført til din konto.
For at forenkle vores arbejde på kontoret, ved udbetaling, må du meget gerne selv notere, hvilken
dag du har arbejdet, til hvilket arrangement og i hvilket tidsrum.

Hvordan?
For at du kan hjælpe til arrangementerne, skal vi bruge følgende oplysninger på dig; Fulde navn,
adresse, fødselsdato, mail og mobil. Så vil vi give dig besked, når vi har nogen arrangementer, hvor
vi har brug for hjælpere.
Hvis i vil arbejde for foreningen Stensballe IK, SKAL i være aktive medlemmer i klubben og betale
kontingent. Skulle det være tilfældet, at du ikke er aktivt medlem er der mulighed for at melde sig
ind som passivt medlem, hvilket koster kr. 100 om året. Dette betyder også at i er dækket af

foreningens forsikring, når i er ude og arbejde for os. Derfor skal alle være enten aktive eller
passive medlemmer i klubben. Opkrævningen vil ske den 1. august hvert år. Det er muligt at
indbetale de 100 kr., eller trække det fra beløbet som indtjent ved de forskellige arrangementer.

X