KLUBVÆRDIER

 

Gensidig Respekt & Fairplay

– På tværs af klubben, overfor dommere, tilskuere, forældre, med og modspillere fra yngste til ældste, til træning og kampe. Vi skal udvise respekt overfor hinanden uanset forskellighed og kulturel baggrund.

Fællesskab

– Vi ønsker en klub hvor alle bidrager til fællesskabet, både på og udenfor banen. Vi ønsker at man deltager i klubbens arrangementer og engagerer sig i klubbens aktiviteter.

Vi vil arbejde under mottoet “Sammen skaber vi klubben”

Kvalitet

– Vi ønsker at skabe en klub med stor kvalitet lige fra vores omgivelser til trænere og ledere.

Udvikling

– Vi ønsker at udvikle den enkelte spillere, vores hold, trænere, ledere og hele klubben på bedste vis.

Glæde

– Vi ønsker en positiv klub med “ja hatten på”. Vi ønsker en klub hvor vi er åben og ærlige.

Sportsligt

– Vi ønsker at spille på et så højt og bredt niveau som muligt med en god vindermentalitet. Men vi er en breddeklub og går ikke på kompromis med klubbens værdier for at opnå større sportslige resultater.

Loyalitet

– Vi ønsker en klub hvor vi er loyale overfor hinanden, vores værdier, sponsorer, aftaler og “Den blå tråd”.

Forældre

Vi ønsker gode og sympatiske fodbold forældre, der følger de 10 forældrebud

  1. Mød op til træning og kamp – dit barn ønsker det
  2. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke bare til din datter eller søn.
  3. Giv opmuntring i både med- og modgang – giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik.
  4. Respekter trænerens brug af spillerne – forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen.
  5. Se på dommeren som en vejleder – kritiser ikke hans/hendes afgørelser.
  6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke.
  7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet.
  8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke.
  9. Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement.
  10. Tænk på, at dit barn spiller fodbold – ikke dig!

DBU

Vi støtter op om DBU’s holdninger & handlinger.

http://www.dbujylland.dk/~/media/Files/DBU_Broendby/bu/holdningshaefte_2012.pdf

Bestyrelsen i Stensballe IK fodbold

 

 

KLUBPOLITIK

 

Pædofili

Overgreb mod børn vækker afsky og rokker samtidig ved tilliden til det sted, hvor overgrebet er sket.

Tillid er en hjørnesten i idrætslivet. Et barn skal have tillid til sine trænere, instruktører og ledere, og forældre må ikke tvivle på sikkerheden, men skal trygt sende deres børn hen i idrætsforeningerne.

Stensballe IK Fodbold ønsker at sikre vores ungdomsspillere under 15 år mod pædofili, og følger derfor DBU og DIF’s opfordring til at prioritere børns sikkerhed mod pædofili i fodboldmiljøet højt, og vil arbejde aktivt med at forebygge mod og afsløre forsøg på pædofili.

Klub procesdure for børneattester.

Følgende grupper kontrolleres:

– Trænere for børn under 15 år.
– Holdledere for børn under 15 år.

Interval for kontrol:

– Ved nyansættelser.
– 1. februar hvert år.

Læs mere via linket herunder

http://www.dbu.dk/oevrigt_indhold/Politikker/Paedofilipolitik

 

Doping, alkohol & rusmiddeler

Stensballe IK fodbold tager afstand og acceptere IKKE at dette indtages i forbindelse fodboldkampe.

 

Matchfixing

Stensballe IK fodbold følger gældende love for matchfixing.

Se mere via linket herunder

http://www.dbu.dk/matchfixing

 

Vejrforhold

Vi følger anbefalingerne om at lyn og tordenvejr er lig med kampafbrydelse, helt eller delvis.

Det er dommerne der træffer den endelige afgørelse om en kamp skal afbrydes. Føler man IKKE at dommeren følger dette opfordre vi spillere, tilskuere, ledere og trænere at påpege dette så kamp afbrydelsen overholdes.

Det er trænerne der træffer belutningen om træningen skal stoppes.

Dette skal tages meget alvorligt, da klubbens bestyrelse ikke kan påtage sig det store ansvar det er, hvis der sker uheld med spillere, ledere og andre personer med tilknytning til fodbolden.

Læs mere på DBU linket herunder

http://www.dbu.dk/klubservice/Kampe_og_baner/tordenvejr

 

Bestyrelsen i Stensballe IK fodbold