VELKOMMEN TIL KLUBBEN

Stensballe IK

KLUBBENS VÆRDIER

Gensidig Respekt & Fairplay

– På tværs af klubben, overfor dommere, tilskuere, forældre, med og modspillere fra yngste til ældste, til træning og kampe. Vi skal udvise respekt overfor hinanden uanset forskellighed og kulturel baggrund. 

Fællesskab

– Vi ønsker en klub hvor alle bidrager til fællesskabet, både på og udenfor banen. Vi ønsker at man deltager i klubbens arrangementer og engagerer sig i klubbens aktiviteter.

Vi vil arbejde under mottoet “Sammen skaber vi klubben”

Kvalitet

– Vi ønsker at skabe en klub med stor kvalitet lige fra vores omgivelser til trænere og ledere.

Udvikling

– Vi ønsker at udvikle den enkelte spillere, vores hold, trænere, ledere og hele klubben på bedste vis.

Glæde

– Vi ønsker en positiv klub med “ja hatten på”. Vi ønsker en klub hvor vi er åben og ærlige.

Sportsligt

– Vi ønsker at spille på et så højt og bredt niveau som muligt med en god vindermentalitet. Men vi er en breddeklub og går ikke på kompromis med klubbens værdier for at opnå større sportslige resultater.

Loyalitet

– Vi ønsker en klub hvor vi er loyale overfor hinanden, vores værdier, sponsorer, aftaler og “Den blå tråd”.

Forældre

Vi ønsker gode og sympatiske fodbold forældre, der følger de 10 forældrebud

  1. Mød op til træning og kamp – dit barn ønsker det 
  2. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke bare til din datter eller søn.
  3. Giv opmuntring i både med- og modgang – giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik.
  4. Respekter trænerens brug af spillerne – forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen.
  5. Se på dommeren som en vejleder – kritiser ikke hans/hendes afgørelser.
  6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke.
  7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet.
  8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke.
  9. Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement.
  10. Tænk på, at dit barn spiller fodbold – ikke dig!

DBU

Vi støtter op om DBU’s holdninger & handlinger.

http://www.dbujylland.dk/~/media/Files/DBU_Broendby/bu/holdningshaefte_2012.pdf

 

Bestyrelsen i Stensballe IK fodbold

KONTINGENT & MEDLEMSKAB

Kære medlem eller kommende medlem af Stensballe Idrætsklub Fodbold,

 

I Stensballe IK arbejder vi på elektronisk kontingent betaling via Kluboffice, DBUs officielle medlemssregistrering for fodbold spillere. En løsning, der letter administrationen i klubben væsentligt, og gør det meget lettere for dig, som medlem, at betale kontingentet fremover.

Der sendes mail ud med information til alle registrerede medlemmer, når systemet er klar i løbet af vinteren 2018-19. 

Fodboldspillere i Stensballe IK er forpligtet til at betale kontingent og overholde betalingsfristerne.

 

Oversigt over årlige betalingsrater:

Den 01. februar betales forårssæson for U9 og ældre årgange (Periode: Feb.-Juni)

Den 01. april betales forårssæsonen for U8 og yngre årgange (Periode: April-Juni)

Den 01. august betales efterårssæsonen uanset årgang/trin (Periode: Aug.-Okt.)

Den 01. november betales vintersæsonen uanset årgang/trin (Periode: Okt./Nov.-Feb./marts)

 

Kontingentsatser:

U5-U7:                                                    400 kr. betales 01. april & 01. august

U8:                                                          500 kr. betales 01. april & 01. august

U9:                                                          500 kr. betales 01. februar & 01. august

U10-U11:                                                 650 kr. betales 01. februar & 01. august

U12-U13:                                                 750 kr. betales 01. februar & 01. august

U14-U19:                                                 850 kr. betales 01. februar & 01. august

Senior:                                                     850 kr. betales 01. februar & 01. august

Oldboys/Girls/Veteraner:                           425 kr. betales 01. april & 01. august

Vintersæson-kontingent:                           500 kr. fast årligt den 01. november

Passivt kontingent:                                    100 kr. fast årligt den 01. november

 

Betaling via bankoverførsel til 2500 4100 008 608 eller til cafeteriets mobilepay på nr. 61 522.

Husk angivelse af spillernavn og årgang/trin.

 

Sådan bliver du medlem:

Du er altid meget velkommen til at komme til prøvetræning i Stensballe IK. Alt du skal gøre er at kontakte en trinleder eller en træner fra den årgang, som du tilhører. Du finder deres oplysninger under menupunktet “KLUBBEN” og vælg TRÆNER-/LEDER GUIDEN. Finder du ud af, at du gerne vil meldes ind i klubben, så sender du en mail til:

STENSBALLE IK administrationen: Tine Agnes tineagnesSIK@gmail.com og til din nye trinleder og træner naturligvis.

Alle er naturligvis også velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen eller ungdomsudvalget for en snak om mulighederne og aktiviteterne i klubben.

Spillere, der spiller hele året, skal være tilmeldt både et U-/Senior-hold og Vinter-hold.

 

Info om vintersæsonen!

Alle spillere, der spiller fodbold hele året, skal være tilmeldt både et U-hold/Senior-hold og Vinter-hold.

 

Tilmelding til vinterkontingent:

Giv din træner/trinleder besked om vintertræning ønskes. 

 

Bemærk!

Vintersæson-kontingent betales hvert år d. 1. november, til en fast pris på 500 kr. uanset årgang/trin. Tilmelding skal ske aktivt første gang lige som udendørssæsonen forår/efterår.

Kontingentet inkluderer indendørs træning fra uge 43 til april, samt træning på kunstgræsbane primært i perioden fra 1. november til 1. februar for årgangene for U9 og ældre trin.

(Kunstgræsbane tilbydes dog ikke til trinene: U5, U6, U7 og U8)

 

Udmeldelse

Du er medlem af Stensballe IK fodbold og vil modtage kontingentopkrævning automatisk, indtil du skriftligt melder dig ud. Dette kan ske 3 gange årligt med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. Udmeldelse skal ske skriftligt til SIK administrationen.  Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen eller dennes afdelinger.

 

Passivt medlem

Spillere der er på efterskole eller lignende uddannelse, kan I en periode på 12 måneder få passivt medlemskab. Dette aftales konkret med Stensballe IK fodbold administrationen. Klubben er meget aktiv i frivilligt arbejde for blandt andet FORUM Horsens. For at kunne deltage i dette ”arbejde” skal man minimum være passivt medlem. 

 

Kontingentsatser – hvad betaler jeg for?

 

·  Muligheden for i fællesskab med andre at lege, træne, spille kampe, turneringer, stævner osv. Det bliver, for de fleste hold og spilleres vedkommende, til rigtigt mange timer med en bold.

·  Kampe, turneringsudgifter, stævnegebyrer og udgifter til dommere (DBU holdgebyret stiger 5% årligt).

·  Frivillige trænere og ledere, som modtager kompensation/klubhvervsgodtgørelse for at højne kvaliteten af træningen.

·  Udgifter til uddannelse af de frivillige trænere og ledere, som klubben tilstræber at uddanne så godt som muligt, så de med deres store indsats har de bedste forudsætninger for at få hverdagen til at fungere for spillerne og alle omkring SIK.

·  Udgifter til materialer og udstyr (bolde, boldpumper, kegler, overtrækstrøjer, mål osv.)

·  Stensballe IK betaler Horsens kommune for opkridtning af fodboldbaner m.m.

·  Sociale arrangementer for klubbens spillere, trænere og ledere og frivillige (med egenbetaling).

·  Mulighed for bus til udekampe med over 100 km transport

·  Tilskud til klub træningslejre og udlandsture fra U12 og opefter

·  Lokaleleje bl.a. Fit&Sund samt Hundslund hallen

·  Administrative omkostninger; web/hjemmeside, klub-office m.m.

·  Medlemsfordele ved samarbejdspartnere.

·  Service til rådighed i form af ledelse, styring, koordinering af daglig drift, tilmelding af hold til turneringer og stævner, fordeling af baner imellem alle klubbens hold, understøtte trænernes sportslige arbejde, udlevere materialer, osv.

·  Arbejde med Horsens kommune om klubbens rammebetingelser, fx pleje af græsbaner, kunstgræs og mål, omklædningsrum, klubhus, udenoms-arealer mv.

 

Ved spørgsmål eller problemer med oprettelse kontakt STENSBALLE IK administrationen:

 

Tine Agnes tineagnesSIK@gmail.com  

Skal du også være en del af Stensballe IK? Så tilmeld dig her!

KLUBPOLITIK

Stensballe IK

PÆDOFILI

Overgreb mod børn vækker afsky og rokker samtidig ved tilliden til det sted, hvor overgrebet er sket.

Tillid er en hjørnesten i idrætslivet. Et barn skal have tillid til sine trænere, instruktører og ledere, og forældre må ikke tvivle på sikkerheden, men skal trygt sende deres børn hen i idrætsforeningerne.

Stensballe IK Fodbold ønsker at sikre vores ungdomsspillere under 15 år mod pædofili, og følger derfor DBU og DIF’s opfordring til at prioritere børns sikkerhed mod pædofili i fodboldmiljøet højt, og vil arbejde aktivt med at forebygge mod og afsløre forsøg på pædofili.  

BØRNEATTESTER

Følgende grupper kontrolleres:

– Trænere for børn under 15 år.
– Holdledere for børn under 15 år.

Interval for kontrol:

– Ved nyansættelser.
– 1. februar hvert år.

Læs mere via linket herunder

http://www.dbu.dk/oevrigt_indhold/Politikker/Paedofilipolitik

RUSMIDLER

Stensballe IK fodbold tager afstand og accepterer IKKE at dette indtages i forbindelse fodboldkampe.

 

VEJRFORHOLD

Vi følger anbefalingerne om at lyn og tordenvejr er lig med kampafbrydelse, helt eller delvis.

Det er dommerne der træffer den endelige afgørelse om en kamp skal afbrydes. Føler man IKKE at dommeren følger dette opfordre vi spillere, tilskuere, ledere og trænere at påpege dette så kamp afbrydelsen overholdes.

Det er trænerne der træffer belutningen om træningen skal stoppes.

Dette skal tages meget alvorligt, da klubbens bestyrelse ikke kan påtage sig det store ansvar det er, hvis der sker uheld med spillere, ledere og andre personer med tilknytning til fodbolden.

Læs mere på DBU linket herunder

http://www.dbu.dk/klubservice/Kampe_og_baner/tordenvejr

MATCHFIXING

Stensballe IK fodbold følger gældende love for matchfixing.

Se mere via linket herunder

http://www.dbu.dk/matchfixing

 

Medlemmer

Tilmeldte hold

Leder/trænere

Trin

SKRIV TIL OS

 

Verner Sørensen. Ungdomsformand, sponsoransvarlig og hovedkontakt i administationen.
Tlf: 31713413   Mail: verner.sport@mail.dk

 

Christian Grønvald. Kampfordeler, hal/baneansvarlig, Talentstævne og hjemmesideansvarlig.
Tlf: 40118128   Mail: christiangroenvaldsik@gmail.com

 

Tine Agnes Larsen. Indmeldelse, kontingent og KlubOffice. 
Tlf: 60231976   Mail: tineagnesSIK@gmail.com

 

Charlotte Tiedemann. Fodboldskole, klubtøj og Talentstævne.
Tlf 22580071 Mail:charlotte_tiedemann@hotmail.com

 

Julie Bager. Sponsorer, klubtøj og diverse.
Tlf: 21747183   Mail: jnbager@gmail.com

 

Derudover kan alle kontakter i klubben findes her:

Gensidig Respekt & Fairplay

Sammen løfter vi spillet igennem respekt & fairplay. Både på og udenfor banen.

 

X