KONTINGENT & MEDLEMSKAB

 

 

 

Velkommen i Stensballe Idrætsklub Fodbold

 

I Stensballe IK arbejder vi med elektronisk tilmelding og betaling via Kluboffice, DBUs officielle medlemsregistrering for fodbold spillere, som sikrer at gældende GDPR lovgivning følges.

En løsning, der letter administrationen i klubben væsentligt, og gør det meget lettere for dig, som medlem, at betale kontingentet fremover. Der sendes automatisk mail med information til alle registrerede medlemmer, når det er tid for betaling af kontingent.

For oprettelse af nye medlemmer bedes du benytte linket for tilmelding til højre (nederst på siden på mobil), vælge den rigtige afdeling som er den årgang man er født, hvis man for eksempel er ungdomsspiller og ellers udfylde felterne med praktiske oplysninger.

For oprettelse af nye medlemmer bedes du benytte linket for tilmelding, vælge den rigtige afdeling som er den årgang man er født, hvis man for eksempel er ungdomsspiller og ellers udfylde felterne med praktiske oplysninger.

Tilmeldingslink til de forskellige årgange kan findes til højre. På mobilen er det i bunden af siden.

 

Oversigt over årlige betalingsrater:

Den 01. februar betales forårssæson for U9 og ældre årgange (Periode: Feb.-Juni)

Den 01. april betales forårssæsonen for U8 og yngre årgange (Periode: April-Juni)

Den 01. august betales efterårssæsonen uanset årgang/trin (Periode: Aug.-Okt.)

Den 01. november betales vintersæsonen uanset årgang/trin (Periode: Okt./Nov.-Feb./marts)

 

Kontingentsatser:

U5-U7:                                                    450 kr. betales 01. april & 01. august

U8:                                                          550 kr. betales 01. april & 01. august

U9:                                                          550 kr. betales 01. februar & 01. august

U10-U11:                                                700 kr. betales 01. februar & 01. august

U12-U13:                                                800 kr. betales 01. februar & 01. august

U14-U19:                                                900 kr. betales 01. februar & 01. august

Senior:                                                    900 kr. betales 01. februar & 01. august

Oldboys/Girls/Veteraner:                      475 kr. betales 01. april & 01. august

Vintersæson-kontingent:                      550 kr. fast årligt den 01. november

Passivt kontingent:                               150 kr. fast årligt den 01. november

 

Sådan bliver du medlem:

Du er altid meget velkommen til at komme til prøvetræning i Stensballe IK. Alt du skal gøre er at kontakte en trinleder eller en træner fra den årgang, som du tilhører.

Du finder deres oplysninger på vores hjemmeside https://stensballeikfodbold.dk/ under menupunktet “KLUBBEN” og vælg TRÆNER-/LEDER GUIDEN. Finder du ud af, at du gerne vil meldes ind i klubben, følges linket på det rigtige hold i bunden af denne side.

 

STENSBALLE IK administration: Tine Agnes tineagnesSIK@gmail.com og til din nye trinleder og træner naturligvis.

Alle er naturligvis også velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen eller ungdomsudvalget for en snak om mulighederne og aktiviteterne i klubben.

 

Info om vintersæsonen!

Alle spillere, der spiller fodbold hele året, skal være tilmeldt både et U-hold/Senior-hold og Vinter-hold.

 

Tilmelding til vinterkontingent:

Giv din træner/trinleder besked om vintertræning ønskes.

 

Bemærk!

Vintersæson-kontingent betales hvert år d. 1. november, til en fast pris på 550 kr. uanset årgang/trin. Tilmelding skal ske aktivt første gang lige som udendørssæsonen forår/efterår.

Kontingentet inkluderer indendørs træning fra uge 43 til april, samt træning på kunstgræsbane primært i perioden fra 1. november til 1. februar for årgangene for U9 og ældre trin.

(Kunstgræsbane tilbydes dog ikke til trinene: U5, U6, U7 og U8)

 

Udmeldelse

Du er medlem af Stensballe IK fodbold og vil modtage kontingentopkrævning automatisk, indtil du aktivt melder dig ud. Dette kan ske 2 gange årligt med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. Udmeldelse skal ske via anmodning om udmeldelse efter følgende link: https://kluboffice.dbu.dk//dbu/memberresignrequest?clubid=a832dfbd-45ea-4ca4-92c9-620f2ca2ae6c

SIK administrationen godkender herefter anmodningen, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen eller dennes afdelinger. Man kan deltage i træning for den betalte periode, men ikke forvente tilbagebetaling af kontingent, hvis man melder sig ud midt i en periode.

 

Passivt medlem

Spillere der er på efterskole eller lignende uddannelse, kan I en periode på 12 måneder få passivt medlemskab. Dette aftales konkret med Stensballe IK fodbold administrationen. Klubben er meget aktiv i frivilligt arbejde for blandt andet FORUM Horsens. For at kunne deltage i dette ”arbejde” skal man minimum være passivt medlem.

 

Kontingentsatser – hvad betaler jeg for?

 

 • Muligheden for i fællesskab med andre at lege, træne, spille kampe, turneringer, stævner osv. Det bliver, for de fleste hold og spilleres vedkommende, til rigtigt mange timer med en bold.
 • Kampe, turneringsudgifter og udgifter til dommere (DBU holdgebyret stiger 5% årligt).
 • Frivillige trænere og ledere, som modtager kompensation/klubhvervsgodtgørelse for at højne kvaliteten af træningen.
 • Udgifter til uddannelse af de frivillige trænere og ledere, som klubben tilstræber at uddanne så godt som muligt, så de med deres store indsats har de bedste forudsætninger for at få hverdagen til at fungere for spillerne og alle omkring SIK.
 • Udgifter til materialer og udstyr (bolde, boldpumper, kegler, overtrækstrøjer, mål osv.)
 • Stensballe IK betaler Horsens kommune for opkridtning af fodboldbaner m.m.
 • Sociale arrangementer for klubbens spillere, trænere og ledere og frivillige (med egenbetaling).
 • Mulighed for bus til udekampe med over 100 km transport
 • Tilskud til klub træningslejre og udlandsture fra U12 og opefter
 • Lokaleleje bl.a. Fit&Sund samt Hundslund hallen
 • Administrative omkostninger; web/hjemmeside, klub-office m.m.
 • Medlemsfordele ved samarbejdspartnere.
 • Service til rådighed i form af ledelse, styring, koordinering af daglig drift, tilmelding af hold til turneringer og stævner, fordeling af baner imellem alle klubbens hold, understøtte trænernes sportslige arbejde, udlevere materialer, osv.
 • Arbejde med Horsens kommune om klubbens rammebetingelser, fx pleje af græsbaner, kunstgræs og mål, omklædningsrum, klubhus, udenoms-arealer mv.

 

Ved spørgsmål eller problemer med oprettelse kontakt STENSBALLE IK administration:

 

Tine Agnes tineagnesSIK@gmail.com

 

 

 

 

 

TILMELD DIG HER: