KONTINGENT & MEDLEMSKAB

 

 

Velkommen i Stensballe Idrætsklub Fodbold.

I Stensballe IK arbejder vi med elektronisk kontingent betaling via Kluboffice, DBUs officielle
medlemssregistrering for fodbold spillere. En løsning, der letter administrationen i klubben væsentligt, og gør
det meget lettere for dig, som medlem, at betale kontingentet fremover.
Der sendes automatisk mail ud med information til alle registrerede medlemmer, når det er tid for betaling af
kontingent.
For oprettelse af nye medlemmer har vi brug for spillerens fulde navn, adresse, fødselsdato og årstal,
mobilnummer og mailadresse. Ved børn og unge har vi brug for mailadressen til den, der betaler kontingent.
Hvis man har spillet i anden klub tidligere har vi brug for oplysning om seneste klub, så vi kan indhente
spillercertifikat.

 

Oversigt over årlige betalingsrater:

Den 01. februar betales forårssæson for U9 og ældre årgange (Periode: Feb.-Juni)
Den 01. april betales forårssæsonen for U8 og yngre årgange (Periode: April-Juni)
Den 01. august betales efterårssæsonen uanset årgang/trin (Periode: Aug.-Okt.)
Den 01. november betales vintersæsonen uanset årgang/trin (Periode: Okt./Nov.-Feb./marts)

 

Kontingentsatser:

U5-U7:                                                    400 kr. betales 01. april & 01. august
U8:                                                          500 kr. betales 01. april & 01. august
U9:                                                          500 kr. betales 01. februar & 01. august
U10-U11:                                                 650 kr. betales 01. februar & 01. august
U12-U13:                                                 750 kr. betales 01. februar & 01. august
U14-U19:                                                 850 kr. betales 01. februar & 01. august
Senior:                                                     850 kr. betales 01. februar & 01. august
Oldboys/Girls/Veteraner:                           425 kr. betales 01. april & 01. august
Vintersæson-kontingent:                           500 kr. fast årligt den 01. november
Passivt kontingent:                                    100 kr. fast årligt den 01. november

 

Betaling kan alternativt foregå via bankoverførsel til 2500 4100 008 608 eller til cafeteriets
mobilepay på nr. 61 522.
Husk angivelse af spillernavn og årgang/trin.

 

 

Sådan bliver du medlem:

Du er altid meget velkommen til at komme til prøvetræning i Stensballe IK. Alt du skal gøre er at kontakte en
trinleder eller en træner fra den årgang, som du tilhører. Du finder deres oplysninger på vores hjemmeside
https://stensballeikfodbold.dk/ under menupunktet “KLUBBEN” og vælg TRÆNER-/LEDER GUIDEN. Finder du ud
af, at du gerne vil meldes ind i klubben, så sender du en mail til:

STENSBALLE IK administration: 

Tine Agnes tineagnesSIK@gmail.com og til din nye trinleder og træner
naturligvis.
Alle er naturligvis også velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen eller ungdomsudvalget for en snak om
mulighederne og aktiviteterne i klubben.

 

Info om vintersæsonen!

Alle spillere, der spiller fodbold hele året, skal være tilmeldt både et U-hold/Senior-hold og Vinter-hold.

Tilmelding til vinterkontingent:
Giv din træner/trinleder besked om vintertræning ønskes.

 

Bemærk!

Vintersæson-kontingent betales hvert år d. 1. november, til en fast pris på 500 kr. uanset årgang/trin.
Tilmelding skal ske aktivt første gang lige som udendørssæsonen forår/efterår.
Kontingentet inkluderer indendørs træning fra uge 43 til april, samt træning på kunstgræsbane primært i
perioden fra 1. november til 1. februar for årgangene for U9 og ældre trin.
(Kunstgræsbane tilbydes dog ikke til trinene: U5, U6, U7 og U8)

 

Udmeldelse

Du er medlem af Stensballe IK fodbold og vil modtage kontingentopkrævning automatisk, indtil du skriftligt
melder dig ud. Dette kan ske 3 gange årligt med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode.
Udmeldelse skal ske skriftligt til SIK administrationen.  Udmeldelse kan kun godkendes, hvis medlemmet ikke
har noget økonomisk mellemværende med foreningen eller dennes afdelinger.

 

Passivt medlem

Spillere der er på efterskole eller lignende uddannelse, kan I en periode på 12 måneder få passivt medlemskab.
Dette aftales konkret med Stensballe IK fodbold administrationen. Klubben er meget aktiv i frivilligt arbejde for
blandt andet FORUM Horsens. For at kunne deltage i dette ”arbejde” skal man minimum være passivt medlem.

 

Kontingentsatser – hvad betaler jeg for?

 • Muligheden for i fællesskab med andre at lege, træne, spille kampe, turneringer, stævner osv. Det
  bliver, for de fleste hold og spilleres vedkommende, til rigtigt mange timer med en bold.
 • Kampe, turneringsudgifter, stævnegebyrer og udgifter til dommere (DBU holdgebyret stiger 5% årligt).
 • Frivillige trænere og ledere, som modtager kompensation/klubhvervsgodtgørelse for at højne kvaliteten
  af træningen.
 • Udgifter til uddannelse af de frivillige trænere og ledere, som klubben tilstræber at uddanne så godt
  som muligt, så de med deres store indsats har de bedste forudsætninger for at få hverdagen til at
  fungere for spillerne og alle omkring SIK.
 • Udgifter til materialer og udstyr (bolde, boldpumper, kegler, overtrækstrøjer, mål osv.)
 • Stensballe IK betaler Horsens kommune for opkridtning af fodboldbaner m.m.
 • Sociale arrangementer for klubbens spillere, trænere og ledere og frivillige (med egenbetaling).
 • Mulighed for bus til udekampe med over 100 km transport
 • Tilskud til klub træningslejre og udlandsture fra U12 og opefter
 • Lokaleleje bl.a. Fit&Sund samt Hundslund hallen
 • Administrative omkostninger; web/hjemmeside, klub-office m.m.
 • Medlemsfordele ved samarbejdspartnere.
 • Service til rådighed i form af ledelse, styring, koordinering af daglig drift, tilmelding af hold til
  turneringer og stævner, fordeling af baner imellem alle klubbens hold, understøtte trænernes
  sportslige arbejde, udlevere materialer, osv.
 • Arbejde med Horsens kommune om klubbens rammebetingelser, fx pleje af græsbaner, kunstgræs og
  mål, omklædningsrum, klubhus, udenoms-arealer mv.

 

Ved spørgsmål eller problemer med oprettelse kontakt STENSBALLE IK administrationen:

Tine Agnes tineagnesSIK@gmail.com

X