Som en naturlig konsekvens af at forsamlingsforbuddet fra i morgen sættes ned til 10 personer, så er vi nødt til at udsætte generalforsamlingen, som skulle være afholdt i morgen. Generalforsamlingen vil i stedet blive gennemført, når det igen kan lade sig gøre. Når der er fastsat en ny dato, så vil der blive oplyst om det på hjemmesiden, Facebook og ved opslag i hallen.