Stensballe d.18.11.21

Referat – Generalforsamling Stensballe IK – Fodboldafdelingen          

 

 

1)                  Valg af dirigent og referent

                      Dirigent: Flemming Hansen

                      Referent: Christina Fuglsang Madsen

 • Indkaldelse er sket rettidigt (d.28.10.21)

 

2)                  Bestyrelsens beretning for det forløbne år

                      Beretning læst op af formand Søren Knigge.

 • Spørgsmål til antallet af medlemmer. Der er d.d. 804 medlemmer.
 • Ingen andre tilføjelser eller spørgsmål til beretningen.
 • Beretning godkendt.

 

 

3)                  Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år

                      Regnskab gennemgået af Søren Knigge.

 • Ingen tilføjelser eller spørgsmål til regnskabet.
 • Regnskab godkendt.

 

 

4)                  Fastsættelse af kontingent

                      Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

 • Uændret kontingent vedtaget.

 

 

5)                  Behandling af indkomne forslag

 • Ingen indkomne forslag.

 

 

6)                  Valg af næstformand (Christian Grønvald genopstiller)

 • Christian Grønvald er genvalgt.

 

 

7)                  Valg af kasserer (Vibeke Olesen genopstiller)

 • Vibeke Olesen er genvalgt.

 

 

8)                  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (Rasmus Lindemann genopstiller)

 • Rasmus Lindemann er genvalgt.

 

 

9)                  Valg af to suppleanter til bestyrelsen (Kenn Frederiksen og Gert Bentsen genopstiller)

 • Kenn Frederiksen og Gert Bentsen er genvalgt.

 

 

10)                Valg af revisor

                      Bestyrelsen foreslår genvalg af Roesgaard & Partners.

 • Roesgaard & Partners er genvalgt.

 

11)                Eventuelt

 • Sara Bille stiller spørgsmålstegn ved klubbens måde at håndtere opsigelsen af den gensidige aftale mellem hende som træner og klubben. Søren Knigge gav sine kommentarer til håndteringen af sagen.
 • Sara Bille foreslår, at man bør kigge på et samarbejde ned til U11 på pigesiden med SIK/HT for at sikre den gode udvikling – lige nu starter det ved U13.
 • Søren Jochumsen foreslår, at vi som klub får skabt en fast struktur, hvor vi er synlige i forhold til at få nye spillere til på pigesiden – f.eks. ”Fantastisk Fodboldstart for piger”.
 • Der er forslag om, at der afholdes et møde for alle interesserede i pige-/dameafdelingen med henblik på udvikling og samarbejde.
 • Der stilles spørgsmålstegn ved, om vi som klub er for få til at kunne lave det frivillige arbejde. Bestyrelsen vil meget gerne have flere hænder til klubben. Det kan være en fordel med tydeligt afgrænsede opgaver.
 • Der gives udtryk for, at udsugningen i cafeteriet er meget dårlig. Bestyrelsen tager kontakt til Horsens Kommune samt undersøger muligheden for støtte ved Horsens Kommunes Facilitetspulje i forhold til vedligeholdelse mm.
 • Der stilles spørgsmål til ”Frederik Rønnow-puljen” – hvilke specifikke planer der er med pengene. Bestyrelsen fortæller, at der pt ikke er nogle planer, men de er åbne for forslag.
X