Tilbage i efteråret startede vi i klubben et nyt initiativ, hvor vi tilbød tekniktræning til alle drenge og piger fra U10 til U13. I første omgang startede vi et forløb op på 4 gange, hvilket viste sig at være en kæmpe succes med flere end 70 drenge og piger til flere af træningsgangene.

Planen var at starte det op igen, når vi kom på græs her i foråret 2020, men det kom af gode grunde ikke til at kunne lykkes.

Derfor har vi haft god tid til at tænke på hvordan formatet på træningen skal være fremadrettet, og til det søger vi en sponsor der vil lægge navn og logo til tekniktræningen.

Planen er at det skal tilbydes hver 2. fredag i perioden, hvor vi spiller på græs. I vinterhalvåret kan der være udvalgte datoer, hvor vi vil gennemføre tekniktræningen.

Træningen tænkes at foregå således:

U9 til U11 drenge og piger: 16.30 til 17.45

U12 til U14 drenge og piger: 18.00 til 19.15

Der vil være en mindre egenbetaling for den enkelte spiller. Udover at modtage ekstra teknisk træning, så vil hver enkelt spiller også få en t-shirt tilhørende tekniktræningen, hvoraf sponsor-logoet/navnet, som vi søger, vil fremgå.

Derudover vil sponsorbeløbet gå til bolde øremærket træningen samt betaling for kvalificerede trænere, så træningen bliver på et så højt niveau som muligt.

Lui Strandgaard har sagt ja til at fortsætte med at stå i spidsen for tekniktræningen i efteråret, hvilket vi i klubben er rigtigt glade for, men vi arbejder fortsat på at finde et team omkring ham, som vil hjælpe med at varetage tekniktræningen.

Vi søger således 30.000 kr fra en sponsor, som vil være med til at lave træning på tværs af årgange og køn til glæde for en masse børn i Stensballe.

Sponsoratet indeholder:

– 50 bolde til tekniktræningen

– Tilskud til t-shirts, hvoraf sponsornavnet/logoet vil fremgå.

– Kvalificerede trænere

– Navnet på sponsoren vil indgå i navnet på tekniktræningen

 

Sponsoratet vil gælde for tekniktræningen i hele 2020/2021-sæsonen indtil næste sommer – omkring 15 træninger i alt.

X