Klubben har i længere tid ønsket at tilknytte en person, som kunne hjælpe med at starte de yngste årgange op hvert år på bedst mulig vis.

Det glæder os derfor meget at Steen Christensen har sagt ja til at påtage sig denne opgave.

Steen har været træner i klubben i mange år, og er fortsat cheftræner på vores kommende U18 kvindehold. Derudover er Steen ansat på Stensballeskolen, hvorfor han er helt ideel til denne rolle.

Rollen som børneopstartansvarlig indbefatter følgende:

– Steen vil være til stede den første måned efter sommerferien til alle 3-bold træningerne. Han kommer ikke til at stå for træningen, men er der for at hjælpe og vejlede.

– I opgaven ligger der også at hjælpe med at bygge et ordentligt træner/trinleder-setup på alle nye årgange, så vi sikrer os, at alle hold på pige- og drengesiden kommer godt fra start.

– Sørge for at alle forældre ved hvad det vil sige at være en del af Stensballe IK Fodbold. Udover at fortælle løbende om det på sidelinjen til træningerne, så vil der også blive afholdt et opstartmøde i efteråret, hvor alle forældre vil blive inviteret til en kort snak om hvad det vil sige at være medlem og forældre i SIK Fodbold.

– Steen vil dele info i børnehaver, på skolen og på Facebook omkring hvilke fodboldtilbud der er for de mindste.

– Generelt vil han være fast støtte og hjælp til alle 3-bold hold, så de har en at henvende sig til vedrørende praktiske ting omkring holdudtagelse, info til forældre osv.

– Sidst men ikke mindst vil der kommer et opstartstilbud for alle piger fra årgang 2014 og yngre, som kunne have lyst til at spille fodbold. Der vil komme 3 opstartstræninger med med begyndelse i uge 33, inden pigeraketten afholdes tirsdag den 1. september, hvorefter vi håber på at have nok piger til at samle et hold med almindelig træningsopstart efter pigeraketten. Træningstilbuddene for de yngste piger, vil der komme mere info om i løbet af de kommende uger.

Alt dette er er noget vi har sat i værk for at øge støtten til trænerne og lederne for de yngste årgange i SIK, og for at hjælpe fremtidige drenge og pigehold med at komme i gang på bedst mulig vis, så trænerne ikke skal stå med det hele selv. Vi håber derfor på at der bliver bakket op om det nye initiativ.

Fortsat god sommerferie til alle!

X