Den nye multihal har gjort det muligt at flytte alt 3-bold derind, i stedet for at være i den store hal. Det betyder at vi nu kan have endnu flere hold i den normale hal om fredagen, og at det gode klubmiljø der er blevet skabt de seneste år, nu er udvidet med endnu flere hold.

Banderne og målene til 3-bold banerne låner vi af Floorball-afdelingen, og det er vi rigtigt glade for kan lade sig gøre. Vi kan lave 2 store baner, som fungerer super godt. Det kan ses på billederne i artiklen.

Vi forventer at der vil være restriktioner på hvor mange der må være i hallen det meste af vinteren, men forhåbentlig har tingene normaliseret sig til næste år, hvor vi i den grad vil udnytte de nye muligheder til at lave endnu flere arrangementer og skabe yderligere klubliv i hallen. DBU har også godkendt bandeopsætningen i multihallen til brug for DBU’s 3-bold stævner.

Stensballe IK Fodbold