Vi har nu haft 3 tekniktræninger i foråret og der har generelt været et flot fremmøde til flere af træningerne.

Der er nogle årgange hvor der kommer mange, og så er der andre årgange hvor der ikke kommer særlig mange.
Vi håber derfor i klubben på at i fortsat gøre hvad i kan for at bakke op om tekniktræningsforløbet og opfordre spillerne på de respektive årgange til at deltage. 

Dette kan gøres ved at motivere spillerne til egen holdtræning træning. I må dog også meget gerne dele opslaget på jeres Facebook-sider, Holdsport eller lign, så vi kan lave nogle gode træninger med samtræning på tværs af årgange og køn i hele klubben.

Tilbuddet er til alle dem, som gerne vil have et supplement til deres normale træning. Det kommer aldrig til at være hverken hårdt eller fysisk, men i stedet ren tekniktræning, så drengene og pigerne ikke overbelastes op til weekenden, hvor de fleste skal ud at spille kamp.

Det er dog stadig vigtigt at understrege at det er et ekstra tilbud, for dem der er motiverede og har lyst til en ekstra tekniktræning, så hvis børnene er trætte og uoplagte på dagen, er det bedre at holde weekend.

 

Datoerne for de 3 næste træninger er som følger:

Fredag den 21. maj
Fredag den 4. juni
Fredag den 18. juni

Træningstider:

U9 til U11 drenge og piger: 16.30 til 17.45
U12 til U14 drenge og piger: 18.00 til 19.15

Vi håber at se ligeså mange engagerede drenge og piger de næste gange! Det er bare vigtigt at man får meldt tilbage til sin trinleder om hvorvidt man deltager til de forskellige træninger, så vi har en ide om hvor mange der kommer, og så vi kan forberede træningen så godt som muligt.

I kan læse mere om tekniktræningen her: https://stensballeikfodbold.dk/index.php/2021/03/26/info-om-tekniktraening-i-foraaret-2021/

X