Kære alle trænere, ledere, forældre og spillere:

Fodboldbestyrelsen var i forrige weekend på inspirationstur fra fredag til lørdag på Hotel Årslev Kro, hvor den videre udvikling af klubben var det store punkt på dagsordenen. Det var et rigtigt godt døgn med mange nye ideer og initiativer, som klubben glæder sig til at præsentere for jer. Nogle af de nye initiativer er vi allerede ved at sætte i gang, mens noget vil blive rullet ud over tid. De nye tiltag vil både omhandle det sportslige og det sociale, hvor vi ønsker at levere det bedste tilbud i byen på begge fronter. Stensballe IK Fodbold skal være det sjoveste og mest lærerige sted at spille fodbold i Horsens og omegn.

Generelt er en af hovedtankerne, at vi skal være flere om at løfte mindre opgaver, så der ikke er nogen, der skal stå med alt for meget selv. Og at rollerne ikke mindst er klart definerede, så man ikke melder sig som frivillig, og pludselig får mange flere opgaver, end man forventede – med mindre det er et ønske, man selv har. Det gælder både på et overordnet plan i klubben, men også på hver enkelt årgang, hvor rollerne skal fordeles mere ud på flere hænder. Det skal naturligvis understreges, at vil man gerne yde en ekstra indsats, så er der selvfølgelig altid mulighed for det, og dette vil også blive honoreret efter aftale.

 

Sociale arrangementer på klubniveau (arrangementsansvarlig):

Det er med baggrund i ovenstående tankegang, at vi kan præsentere vores første nye tiltag. Vi har som klub ønsket at oprette en ny rolle som ‘arrangementsansvarlig’, hvor vedkommende skal stå for at arrangere 4 årlige, sociale arrangementer til klubbens medlemmer. Det kan f.eks.være fester, live-musik, quiz-aftener, gaming-aftener, biograf-aftener, landskampshygge og Champions League-hygge. Tilbuddene vil så skulle være til alle klubbens medlemmer. Til at passe denne opgave er det lykkedes klubben at motivere Ulla Christensen, der har en søn og to døtre, som alle sammen spiller i klubben. Med hjælp fra klubbens administration ser Ulla meget frem til at få arrangeret nogle sjove og hyggelige klubaftener. Det første arrangement ligger i forbindelse med sidste tekniktræning, og der kommer meget mere af den slags, som vil blive tilbudt til alle i klubben. Hvis I har nogle gode ideer til arrangementer i klubben, så må I endelig tage fat i Ulla. Hun kan kontaktes på ulla.drammestrup@gmail.com eller 93973350.

 

Sociale arrangementer på trinniveau:

Vi ønsker også, at der bliver gjort mere ud af den sociale del på hvert enkelt trin. Mange er gode til at få afholdt sociale arrangementer i forvejen, mens det halter mere på nogle trin. Vi ønsker at tage denne opgave væk fra trænerne, så derfor skal der findes en ’arrangementsansvarlig’ eller et mindre ’arrangementsudvalg’ på hvert enkelt trin. Det skal være en eller flere, som vil påtage sig den opgave at få afholdt minimum 2 halvårlige sociale arrangementer på årgangen. Det behøver ikke nødvendigvis at være mere end en omgang spisning efter en træning, vi vil bare gerne sørge for, at de sociale arrangementer bliver en prioritet på alle trin. Derfor vil vedkommende, der påtager sig rollen, også blive skrevet på vores hjemmeside sammen med trænere og lederne for at vise, at vi prioriterer det, og at det er en vigtig opgave på et trin. Man kan desuden få hjælp af klubben til mad og drikke i cafeteriet, hvis det ønskes.

Reglerne for booking af cafeteriet kan findes her: https://stensballeikfodbold.dk/index.php/leje-af-stensballehallens-lokaler/

 

Få fortalt de gode historier i klubben (klubjournalist):

En anden ting, vi gerne vil gøre mere ud af, er, at få fortalt de gode historier i klubben. Det vil vi gøre på hjemmesiden, Facebook og evt. på sigt på andre sociale medier. Vi leder efter en ‘klubjournalist’, som kunne have lyst til at skrive 2-3 små artikler om måneden om nogle af de ting, der foregår i klubben. Det kunne også være interview af en af klubbens frivilligere eller andet. Vi har haft følehornene ude efter en person, som kunne tænke sig at hjælpe med dette, men hvis I kender en far eller mor på jeres trin, som er en skarp formidler, så må I MEGET gerne høre, om det er en opgave, som vedkommende kunne tænke sig at hjælpe med. Størrelsen på rollen kan vi sagtens snakke om, så I må endelig henvende jer, hvis I tænker, at det er noget, man kan/vil hjælpe med. Det vil glæde os meget.

 

De gode historier på hver enkelt årgang (trinjournalist):

Ligesom tilfældet er med de sociale arrangementer, så er der nogle årgange, der er gode til at sende historier ind til klubbens Facebook og hjemmeside, mens andre ikke kan finde tid til det også. Det kan vi sagtens forstå, så derfor ønsker vi også at oprette en ny rolle som ’trinjournalist’ på hver enkelt årgang, som gerne skal varetages af en, der ikke allerede har en officiel opgave på trinnet. I opgaven ligger der at sende et par små historier til klubben hver måned, som vi kan lægge på hjemmesiden og Facebook. Det kan være fra en kamp, et stævne, et socialt arrangement eller noget helt fjerde. Vi vil bare gerne være endnu mere tydelige omkring, hvad der foregår på hvert enkelt trin, så her er det trinjournalistens ansvar, at sende et par små historier hver måned, som klubben kan lægge op. Det skal flankeres af minimum et billede, som vi kan bruge (det må meget gerne tages vandret). Vi håber, at I lykkedes med at få motiveret en trinjournalist, som dermed ”kun” skal stå for det. Vedkommende behøver ikke nødvendigvis selv at skrive, men skal sørge for, at det bliver sendt afsted til klubben. De enkelte historier behøver heller ikke nødvendigvis være på mere end 8-10 linjer sammen med minimum et billede. Denne rolle vil også fremgå på hjemmesiden under trinnet, lige så snart vedkommende er meldt til klubben. Igen for at vise, at det også er en officiel rolle i klubben. Vi håber også at få høre fra vores seniorhold og senior+hold omkring dette.

 

Brug af billeder på hjemmeside og sociale medier:

I Datatilsynets nye vejledning om brug af billeder på nettet m.m., er det nu blevet lettere at administrere brugen af billeder, da der ikke længere skelnes mellem situations- og portrætbilleder.

Hvor man tidligere skulle indhente samtykke, hvis billedet tydeligt portrætterede et eller flere genkendelige mennesker, skal man nu bruge sin sunde fornuft og vurdere, hvorvidt billedet er almindeligt og harmløst og ikke udstiller, udnytter eller krænker de personer, der er på billedet. Det gør altså ikke længere nogen forskel, om personerne på billedet er genkendelige.

Hvis billedet anses som værende almindeligt og harmløst, kan det altså offentliggøres på internettet og sociale medier uden samtykke. Dermed er det blevet væsentligt nemmere for klubberne at bruge billeder fra trænings- og kampsituationer, holdbilleder, tilskuere m.m., da man ikke længere skal administrere samtykker.

Man skal dog være opmærksom på, at billeder af skader, fra omklædningsrum etc. stadig kræver et samtykke fra de portrætterede personer

Det betyder, at vi som klub gerne må dele den slags billeder, som vi normalt ligger op, og det gælder også holdbilleder. Vi håber derfor på at få tilsendt en masse gode billeder fremover fra kampe, stævner og holdbilleder.

I kan læse mere om reglerne her: https://www.dbu.dk/klubservice/persondata/persondata-i-dansk-fodbold/billeder/

 

Opfordring til omklædning (og gerne bad) efter kampe.

Når du har tonset rundt efter kuglen, så skal sveden vaskes af kroppen, og konkurrencen evalueres i omklædningsrummet.

Sådan burde det være. Men virkeligheden er desværre en anden. For mange idrætsaktive børn og unge lader omklædningsrummene stå tomme. Det er ikke blot uhygiejnisk og hamrende ærgerligt for det sociale sammenhold. Det er samtidig en ærgerlig udvikling og tendens. Omklædningsrummet er vigtigt for en god, afslappet kropskultur blandt børn og unge, men også en vigtig modvægt til til det polerede billede, de ser på TikTok, Instagram, Snapchat m.m.

Børn gør det, vi gør og ikke det, vi siger – så bak op om omklædning og bad efter kampe. På den måde kan vi i Stensballe IK være med til at støtte børn og unge til realistiske kropsidealer og øget selvværd. Og ikke mindst hygge i omklædningsrummet med sine fodboldvenner og veninder.

Andre tiltag fra bestyrelsesweekenden, som vi ønsker at gøre mere ved eller få implementeret:
Fodboldopstart for de 3-4-årige (ER NETOP IGANGSAT)
Klubtur/træningslejr for hele klubben
Flere medlemstilbud. De nuværende fremgår her: https://stensballeikfodbold.dk/index.php/medlemsrabatter/
Hjemmestævnedag, hvor alle hold spiller hjemme med sjove aktiviteter
Stævne i Stensballe for drenge i U11 og U12
Frivilligheden i klubben: Aktivere nogle SIK-ildsjæle. Her er der nye, konkrete tiltag på vej.
Børneudviklingstræner
Deliberate play: Hyggefodbold uden indblanding fra voksne
Hylde klubbens frivillige til jubilæer osv.
Optimere og udvikle klubbens omgivelser og lokaler

Alt dette vil der komme mere info om løbende.

 

Vi håber på at høre fra jer med en arrangementsansvarlig og trinjournalist:

For at opsummere, så håber vi på, at hvert enkelt årgang lykkes med at motivere en arrangementsansvarlig (alternativt et mindre arrangementsudvalg) og en trinjournalist. Når det er på plads, så kan i skrive til klubben, så vi kan få rollerne noteret på SIK-guiden og på de enkelte årganges sider på hjemmesiden.

På den måde satser vi på, at vi som klub kan være med til at aktivere nogle flere med noget mindre, så vi kan få flere aktive ildsjæle i SIK Fodbold.

Vi håber, at I alle tager godt imod de nye tiltag.

Mvh Fodboldbestyrelsen i Stensballe IK

X