TIRSDAG D. 28. JUNI DANNER STENSBALLE IK RAMME OM NY VELFÆRDSAFTALE MELLEM HORSENS KOMMUNE OG DBU.

Horsens Kommune og DBU vil på tirsdag underskrive en ny Velfærdsaftale, hvis formål er at styrke klubbernes samarbejde med kommunerne med henblik på at skabe værdi for borgere og lokale fodboldklubber.

Denne aftale vil blive underskrevet på tirsdag den 28. juni i Stensballe. Anledningen er at Fodbold For Hjertet-holdet træner på kunstgræsbanen, og her vil arrangementet starte kl. 17.00. Hvis vejret tillader det, så vil det foregå på kunstgræsbanen, og hvis vejret ikke er til det, så vil vi rykke ind under halvtaget mellem klublokalet og cafeteriet.

Fra 17.00-17.30 er der ankomst, hvor der serveres en let forplejning. Her er der mulighed for at netværke og overvære lidt Fodbold for Hjertet-træning.

I tidsrummet 17.30-17.45 vil der være taler. Talerække:
1. Stensballe IK Formand, Søren Knigge, byde velkommen og fortælle kort om klubben
2. Borgmester – Peter Sørensen
3. Udvalgsformand – Andreas Boesen
4. DBU-formand – Jesper Møller
5. DBU-Jylland-formand – Bent Clausen

Efter talerne vil Velfærdsalliancen blive underskrevet af alle parter.

Søren Jochumsen vil være ’toastmaster’ for arrangementet, der forventes at være færdig kl. 18.00.

Vi håber at mange kunne have lyst til at kigge forbi og bakke op om arrangementet,

X