I Stensballe IK Fodbold har vi allerede en stor, velfungerende børne- og ungdomsafdeling med en masse fantastiske trænere og ledere. Vi vil dog gerne investere endnu mere i fodbolden på børne- og ungdomsniveau for at sikre en høj kvalitet i alt det, der foregår. Det er derfor et kæmpe skridt i den rigtige retning, at det er lykkedes os at lave en aftale med Steffen L. Pedersen, der pr. dags dato starter som ny børneudviklingstræner.

Rollen som børneudviklingstræner handler grundlæggende om at sørge for at sikre kvaliteten af det sportslige tilbud i klubben på alle vores børne- og ungdomshold.

Det gøres primært ved at være ”trænernes træner”, hvor Steffen kommer til at tilbyde sparring for trænerne, inspirationstræninger, supervisionstræninger og facilitere trænermøder samt uddannelse. Derudover vil Steffen vejlede, uddanne og oplyse forældre om klubbens holdninger til børnefodbolden og understøtte forældremøder.

På sigt vil Steffen også hjælpe med at udarbejde en overordnet træningsplan for de enkelte årgange – uden at friheden tages fra de enkelte trænere i klubben. Steffen er på ingen måder ansat for at kigge trænerne over skulderen, men tværtimod for at hjælpe og vejlede efter behov.

Steffen har allerede taget hul på rollen ved at stå for opstart for de 3-4-årige drenge og piger – også kaldet ’Fantastisk Fodboldstart’. Før sommerferien har der været 4 opstartstræninger, hvor hurtigt kom mere end 50 drenge og piger til træningen. Det har altså været en kæmpe succes!

Arbejdsopgaverne vil være varierede og fleksible, og derfor vil Steffen ikke være at finde i klubben på nogle faste ugedage. Nogle uger vil han – efter aftale med træningsgrupperne – være i klubben i flere dage, og når trænerne har brug for hjælp og sparring. Andre uger vil han være der mindre. Alt efter hvordan arbejdstidsfordelingen bliver på de enkelte opgaver, så er der flere ting som Steffen både kan og ønsker at blive involveret i på sigt, hvis det kan lade sig gøre. Det vil blive evalueret løbende.

Steffen L. Pedersen er 31 år gammel, og har siden 2013 været ansat i DBU Jylland. Her tiltrådte han i marts 2022 som områdechef i Østjylland (Region 3). Derudover har Steffen været træner siden 2004, hvor trænerkarrieren bl.a. er gået forbi Stensballe IK i 2009-2014, samt AC Horsens hvor han har været ungdomstræner i en årrække. Senest har Steffen været træner for ASA Aarhus’ Danmarksseriehold og glæder sig nu til at tage hul på et nyt kapital som børneudviklingstræner, hvor han i stedet får en mere overordnet klubrolle. Steffen L. Pedersen har A-træner licens, og kombineret med hans arbejde og uddannelse i DBU er han nærmest skræddersyet til denne opgave. I al beskedenhed mener vi altså, at det er en kæmpe kapacitet, som det er lykkes os at tilknytte vores klub. Steffen har en kæreste og to børn, og kigger pt. på bolig i Stensballe, så vi håber, at vi kan få glæde af Steffen i mange år frem.

Steffen L. Pedersen udtaler følgende om den nye rolle i SIK Fodbold:

“Jeg er rigtig glad for at være blevet en del af holdet i Stensballe IK.
Jeg kommer ind i en fantastisk klub, hvor jeg ved, at fællesskab er vigtigt og hvor jeg sammen med de øvrige dygtige folk i klubben skal være med til at udvikle klubben yderligere, hvilket jeg mener vi har gode forudsætninger for at lykkedes med.
For mig er det vigtigste, at vi har spilleren/børnene i centrum, og at vi har et godt, trygt og lærerigt miljø, hvor vi gør tingene på børnenes præmisser.
De skal synes det er sjovt at komme til fodbold med vennerne. Vi er der alle, fordi vi synes fodbolden er verdens bedste legetøj, og det skal det blive ved med at være! Det gælder både for pigerne, drengene, de venstre benede, de højre benede osv. – Vi vil være en klub, hvor der er plads til alle!
Vi skal sørge for, at de igennem fodbolden hos os får en masse gode oplevelser. Når de tager hjem fra klubben, skal det gerne være med et smil på læben og en god oplevelse rigere – det skal vi stræbe efter at give dem.
Det at klubben har besluttet sig for at blive DBU børneklub, er jeg meget glad for!
Det sender et tydeligt signal til børnene og deres forældre om, at vi virkeligt vil børnene og prioriterer dem.
Jeg har selv en pige, som netop er startet til fodbold i klubben, og jeg har altid gerne vil kunne ”give noget tilbage”, og det føler jeg at jeg har mulighed for i denne rolle.
Jeg glæder mig til samarbejdet og til at møde alle i og omkring klubben ude på banerne.”

Med ansættelsen af Steffen ønsker vi at sætte fuldt tempo på børne- og ungdomsfodbolden i Stensballe IK. Det betyder bl.a., at vi skal være DBU Børneklub, hvilket vil sige, at vi forpligter os til at arbejde målrettet med udviklingen af vores børnefodboldmiljø i samarbejde med DBU. I kraft af Steffens mange år i DBU har han allerede DBU’s værdier under huden, hvilket vi, som DBU Børneklub, forpligter os til at efterleve. Et eksempel herpå er, at der skal være lige meget spilletid til alle.

Vi ser frem til et fantastisk og forhåbentligt langvarigt samarbejde med Steffen. Vi er helt sikre på at det vil give hele klubben et kæmpe løft at få en kapacitet som Steffen ind. Med den nye rolle som børneudviklingsansvarlig arbejder vi således målrettet efter at opfylde målsætningen i vores egen ”blå tråd”:

”Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.”.

X