Om tekniktræningen:

Stensballe IK Fodbold vil gerne invitere alle piger og drenge fra U9 til U13 til tekniktræning igen i det kommende fodboldår. Det kan vi kun tilbyde, fordi vi endnu engang har fået støtte fra Insero Horsens, som synes at tekniktræningsprojektet er meget positivt for klubben og foreningslivet i Stensballe, og derfor gerne vil støtte op om det. Det er vi meget glade for!

I Stensballe IK ønsker vi at kunne omfavne alle. Nogle har måske lyst til at spille 1 gang om ugen, nogle 2 gange om ugen og andre kan slet ikke få nok af fodbolden. Med tekniktræningen om fredagen giver vi et ekstra tilbud til dem, som gerne vil træne lidt ekstra. Derfor glæder det os meget, at vi også i forårssæsonen 2022 og efterårssæsonen 2023 kan tilbyde tekniktræningen til vores medlemmer. Tekniktræningsformatet er nemlig noget, vi som klub ser stor værdi i, fordi det er med til at fremme det sociale og fodboldfaglige på tværs af årgange og køn i klubben.

Det koster ikke noget at deltage og alle pige- og drengespillere fra U9 til U13 i Stensballe IK er velkommen.
 Vi kigger også ind i muligheden for at lave et lignende tilbud fra U14 og op.

Det bliver et trænerteam på 3-4 mand, som med hjælp fra klubbens ungetrænere, vil sikre den fornødne kvalitet til hver enkelt tekniktræning. Træningen bliver planlagt og varetaget af klubbens nye Børneudviklingstræner Steffen L. Pedersen sammen med Sebastian Wind.

Tilbuddet er til alle dem, som gerne vil have et seriøst supplement til deres normale træning. Det kommer aldrig til at være hverken hårdt eller fysisk, men i stedet ren tekniktræning, så drengene og pigerne ikke overbelastes op til weekenden, hvor de fleste skal ud at spille kamp. Som en del af tilbuddet det kommende år vil Steffen gerne lave endnu flere øvelser til træningen, som man kan gå hjem og øve sig på i baghaven eller i skolegården.

Derudover arbejder vi pt. i klubben på også at kunne tilbyde såkaldt ’uorganiseret træning’, hvor både drenge og piger i alle aldre kan komme og spille i klubben helt uden voksenindblanding. Kun under voksenopsyn. Her er tanken at tekniktræningen og den uorganiserede træning skal spille sammen, så det de lærer til tekniktræning, er noget de kan øve sig på til selvtræning i den uorganiserede træning. Der kommer mere info om dette senere.

Det er vigtigt at understrege, at det er et ekstra tilbud, for dem der er motiverede og har lyst til en ekstra tekniktræning, så hvis børnene er trætte og uoplagte på dagen, er det bedre at holde weekend.

 

Datoer:

Datoerne for tekniktræningen i foråret er som følger:

Fredag 16. september

Fredag 23. september

Fredag 7. oktober

Fredag 14. oktober

 

Herefter er der efterårsferie og så begynder indendørssæsonen, hvor de fleste børnehold skal træne om fredagen i Stensballe. Vi planlægger efter at tilbyde enkelte træninger henover vinteren, men hvordan og hvorledes det kommer til at foregå kan vi først melde ud senere. Datoerne for træningen i foråret 2023 vil der også først blive meldt datoer ud på senere.

 

Faste træningstider:

U9 til U13 drenge og piger: 15.30 til 16.45

(dvs. tidligere end det plejer, men vi har vurderet at mange gerne vil tidligt hjem på weekend, så det passer bedre at gøre det lige efter skoletid)

 

Hvor:

Tekniktræningen foregår på kunstgræsbanen i Stensballe.

 

Tilmelding:

Ligesom i foråret, så vil tilmelding foregå hos trinlederen på sin egen årgang. Trinlederen bedes lægge alle tekniktræner ud på Holdsport (eller hvad man ellers bruger til tilmelding), hvorefter klubben gerne vil have besked på antal deltagere senest onsdag aften inden hver træning, så trænerne har noget at planlægge ud fra. Tilmelding skal gives til Sebastian Wind.

Vi bliver nødt til at gøre det på denne måde med tilmelding ud fra en erkendelse af, at det ikke fungerede optimalt med endnu en tilmeldingsplatform, som tilfældet tidligere har været.  

 

Tilmeldingsfrist for spillerne:

Alle der vil deltage SKAL tilmelde sig til sin egen trinleder senest onsdag før hver enkelt træning, så vi ved hvor mange der kommer. Dette gøres i Holdsport eller Kampklar alt efter hvad der benyttes på den respektive årgang.

Det er helt afgørende at det bliver gjort, så trænerne ved hvor mange der kommer og kan planlægge efter det.

Hvis I har spørgsmål til tekniktræningen, så er i velkommen til at skrive til steffen.pedersen33@hotmail.com

Stensballe IK Fodbold