Generalforsamling i fodboldafdelingen torsdag d.17.november 2022 kl.19.00 i klublokalet.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år
4) Fastsættelse af kontingent
a. Forslag til kontingentforhøjelse på 50 kr/halvårligt
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af formand (Søren Knigge genopstiller)
7) Valg af sekretær (Christina Fuglsang Madsen genopstiller)
8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (Kristoffer Dilbjerg og Christian Grønvald genopstiller)
9) Valg af to suppleanter til bestyrelsen
10) Valg af revisor
11) Eventuelt

Der vil være en øl/vand samt kaffe og kage.

/ Fodboldbestyrelsen